Durant aquests dies, els debats sobre l’inici de l’activitat judicial van lligats de manera generalitzada a la necessitat d’implementar de manera eficaç mecanismes de resolució alternativa de conflictes (MRAC).

No podem dubtar que seran l’instrument més adient per evitar un col·lapse dels tribunals per la reactivació i acumulació dels procediments suspesos a causa de la declaració de l’estat d’alarma i de l’allau de procediments nous generats en aquest període, en tots els àmbits

La mediació pot ser una resposta àgil i satisfactòria de gestió i resolució dels conflictes. Però la mediació no és l’únic mecanisme efectiu de resolució alternativa. Avui dia, el dret col·laboratiu, encara no prou conegut pels operadors jurídics, emergeix com un MRAC especialment adient per a l’advocacia.

El dret col·laboratiu és un procés de resolució de conflictes basat en el model de Harvard de negociació per interessos. Es desenvolupa amb la negociació i la interacció respectuosa i no competitiva, entre els advocats, amb la participació de les parts en el procés. Es concep com un procés a quatre bandes, amb les parts participant-hi en primera persona. Són elles qui tenen el protagonisme en tot moment, amb l’acompanyament i l’assessorament del seu lletrat, que també es reuneixen a dues bandes.

 Els advocats implicats assoleixen, a l’inici, el compromís de no representar els seus clients en el procés contenciós sobre l’assumpte si, malgrat els esforços en el si del procediment, no s’arriba a la consecució d’acords, la qual cosa, de ben segur, els ajuda en el convenciment que l’acord ha de ser possible.

El procediment es basa en els principis de la transparència, la confidencialitat, el respecte i la bona fe, i suposa per a l’advocacia i per a les parts, treballar per construir, des de la consciència que això repercutirà en benefici de tothom.

El repte immediat és acostar el dret col·laboratiu als operadors jurídics. Cal que sigui una opció més del ventall d’opcions que l’advocacia ha de calibrar per acompanyar els seus clients. I cal tenir-lo present, des de la convicció de la seva utilitat, ja provada en altres territoris; i recordar que Bèlgica l’ha incorporat recentment al seu Code judiciaire.

L’any 2017 es va crear a Catalunya l’Associació Catalana de Dret Col·laboratiu (ACDC), que es va presentar en una jornada al setembre del mateix any, celebrada al CEJFE, on van participar professionals de diferents associacions de dret col·laboratiu de l’Estat espanyol i d’Europa. L’ACDC ha ofert formació en dret col·laboratiu seguint els paràmetres de la International Academy of Collaborative Professionals (IACP), amb l’objectiu d’acostar a l’advocacia les habilitats necessàries, fonamentalment en tècniques de negociació, de gestió de les emocions i respecte del procediment col·laboratiu. També ha organitzat càpsules de formació, amb voluntat d’aprofundir en competències imprescindibles en la pràctica col·laborativa. L’ACDC està en contacte amb altres associacions de dret col·laboratiu, especialment amb l’associació basca, de referència, per contribuir al coneixement i consolidació d’aquesta opció.

A data d’avui, s’han completat dues edicions del Curs de formació en dret col·laboratiu per part de la Fundació Pedro i Pons de la Universitat de Barcelona, amb el suport del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Més de quaranta persones poden publicitar, amb garanties, la seva experiència per actuar en procediments col·laboratius.

Però la implicació de l’advocacia va més enllà de la formació estricta, va lligada també a la convicció que, en l’assessorament i la defensa dels interessos de la seva clientela, ha d’adaptar-se a una societat en ebullició on es consoliden la transformació digital i l’ecosistema de la legaltech (tecnologia jurídica). I és en aquesta punt de confluència on les competències i les habilitats derivades de la formació en la pràctica col·laborativa, i en els MRAC, esdevenen fonamentals.

El nostre convenciment és que el perfil de l’advocat o l’advocada del futur –i probablement ja del futur més immediat, el post COVID19– és el perfil d’una advocada o un advocat col·laboratiu.

 

VIÑAS  ADVOCATS, Advocats Col·laboratius.